FÖLJ MED PÅ RESAN

Gausta View AB är ett publikt svenskt aktiebolag. Bolaget är inte noterat på någon marknadsplats men har för avsikt att göra det i framtiden. Genom att investera i bolaget på ett tidigt stadie får man vara med om den värdeökning som kan förväntas av projektet när hela området utvecklas till en attraktiv åretruntdestination. Från tid till annan finns det möjlighet att köpa aktier i bolaget. För mer info maila oss på hello@gaustaview.com

Nyheter