Investerings­erbjudande

• För den skidintresserade utgör Gaustatoppen ett paradis med mycket snö och fina backar på ett avstånd av 18 mil från Oslo och 44 mil från Göteborg.

• Gausta View är via det helägda dotterbolaget Gausta View A/S ägare till tomtmark vid Gaustatoppen som ska bebyggas med hyreslägenheter. Området är under exploatering och tillhör ett av Norges mest attraktiva områden.

• Genom att vara med i utvecklingen av området runt Gaustatoppen på ett tidigt stadie får man vara med om den värdeökning som kan förväntas av projektet när hela området utvecklas till en attraktiv åretruntdestination med skidåkning, vandring, cykling, äventyr och rekreation i världsklass.

• Alla delägare i Gausta View har 15% rabatt på eget boende. Dessutom ges förtur på bokningar inför varje säsong samt tillgång till bastu och spa-avdelningen.

• Efter att det första huset blivit färdigställt avser styrelsen göra en större kapitalanskaffning för att fortsätta att utveckla Bolaget till en aktör av betydelse i exploateringen av Gaustatoppen. I samband med detta planeras en notering av aktien på Spotlight-listan (hette tidigare Aktietorget), preliminär tidpunkt för detta är hösten 2021.

 

Pris per aktie: SEK 30

Skicka ifylld teckningssedel till
hello@gaustaview.com

Eller posta till

Gausta View AB
Dingegatan 10
426 76 Västra Frölunda